Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giải pháp YouTube và video của Google được đặc biệt điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu tiếp thị của doanh nghiệp bạn. Các giải pháp này có thể tăng mức độ nhận biết bằng cách khiến cho khách hàng luôn nhớ đến thương hiệu của bạn đầu tiên. Các giải pháp này có thể tăng sự cân nhắc của khách hàng bằng cách mời họ tương tác với thương hiệu của bạn trong những khoảnh khắc họ có ý định mua hàng cao. Giải pháp YouTube và video của Google có thể giúp đạt được mục tiêu tiếp thị nào khác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giải pháp YouTube và video của Google được đặc biệt điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu tiếp thị của doanh nghiệp bạn. Các giải pháp này có thể tăng mức độ nhận biết bằng cách khiến cho khách hàng luôn nhớ đến thương hiệu của bạn đầu tiên.
Các giải pháp này có thể tăng sự cân nhắc của khách hàng bằng cách mời họ tương tác với thương hiệu của bạn trong những khoảnh khắc họ có ý định mua hàng cao. Giải pháp YouTube và video của Google có thể giúp đạt được mục tiêu tiếp thị nào khác?

  • Họ có thể lôi kéo người dùng cung cấp thông tin của họ.
  • Họ có thể giảm các nhấp chuột không mong muốn từ các đối thủ cạnh tranh.
  • Họ có thể dự báo mức giảm giá cho các từ khóa.
  • Họ có thể thúc đẩy những hành động có ý nghĩa mà bạn có thể đo lường được.

Câu trả lời đúng là: Họ có thể thúc đẩy những hành động có ý nghĩa mà bạn có thể đo lường được.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095