Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giải pháp nào trong ba giải pháp này sẽ cho phép bạn phát triển nền tảng đo lường chuyển đổi mạnh mẽ khi triển khai đặt giá thầu dựa trên giá trị? Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giải pháp nào trong ba giải pháp này sẽ cho phép bạn phát triển nền tảng đo lường chuyển đổi mạnh mẽ khi triển khai đặt giá thầu dựa trên giá trị? Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Đối sánh rộng
 • Đặt giá thầu thông minh
 • Gắn thẻ trên toàn trang web trên toàn cầu
 • Chế độ đồng ý< /li>
 • Chuyển đổi nâng cao
 • Các câu trả lời đúng là: Gắn thẻ trên toàn trang web, Chế độ đồng ý và Lượt chuyển đổi nâng cao

  Giải thích: Trong bối cảnh kỹ thuật số ngày càng phát triển, việc đo lường lượt chuyển đổi hiệu quả là rất quan trọng để đạt được hiệu suất kỹ thuật số tối ưu. Bắt đầu bằng tính năng theo dõi hành động chuyển đổi cơ bản, các nhà tiếp thị có thể tiến tới các giải pháp đo lường nâng cao như phân bổ, cuối cùng là khai thác sức mạnh của Đặt giá thầu thông minh. Thẻ trang web toàn cầu đảm bảo gắn thẻ nhất quán trên toàn bộ trang web của bạn, tạo điều kiện cải thiện khả năng kiểm soát và triển khai đơn giản hơn. Tính năng lượt chuyển đổi nâng cao tối ưu hóa độ chính xác của kết quả đo lường lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất, đảm bảo quyền riêng tư. Trong khi đó, Chế độ đồng ý tôn trọng các quyết định về sự đồng ý của người dùng, cho phép bạn sửa đổi hành vi của thẻ Google cho phù hợp và bù đắp những khoảng trống về lượt chuyển đổi thông qua việc lập mô hình.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095