Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể tìm thấy trạng thái giá thầu, xu hướng hiệu suất theo thời gian và báo cáo độ trễ chuyển đổi ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể tìm thấy trạng thái giá thầu, xu hướng hiệu suất theo thời gian và báo cáo độ trễ chuyển đổi ở đâu?

 • Bạn có thể tìm thấy nó trong bản phân tích đấu giá.
 • Bạn có thể tìm thấy nó trong báo cáo từ khóa đặt giá thầu.
 • Bạn có thể tìm thấy nó trong công cụ lập kế hoạch chiến lược hiệu suất.
 • Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong báo cáo chiến lược giá thầu.
 • Câu trả lời đúng là: Bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong báo cáo chiến lược giá thầu

  Giải thích: Báo cáo chiến lược giá thầu là công cụ chính để đánh giá hiệu quả của chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Với các số liệu được điều chỉnh phù hợp, bạn có thể dễ dàng sàng lọc dữ liệu phù hợp nhất với từng loại giá thầu. Báo cáo này là một kho tàng thông tin, bao gồm các chi tiết về trạng thái chiến lược giá thầu, các công cụ như trình mô phỏng mục tiêu và ngân sách cũng như các số liệu như CPA mục tiêu trung bình, ROAS mục tiêu trung bình, độ trễ chuyển đổi và thậm chí cả các tín hiệu hàng đầu có ảnh hưởng nhất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095