Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gần đây, bạn vừa cho ra mắt ứng dụng dành cho thiết bị di động cho cửa hàng bán lẻ trực tuyến của mình. Bạn đang xem lại tổng số lượt chuyển đổi trên tất cả lượt chuyển đổi trong tài khoản Google Ads của mình bằng bản báo cáo chiến dịch trong Google Ads. Bạn muốn biết mức độ hiệu quả của ứng dụng mới trong việc tạo ra lượt chuyển đổi cho lượt cài đặt ứng dụng và lượt mở ứng dụng lần đầu. Hành động nào sẽ thực hiện được điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gần đây, bạn vừa cho ra mắt ứng dụng dành cho thiết bị di động cho cửa hàng bán lẻ trực tuyến của mình. Bạn đang xem lại tổng số lượt chuyển đổi trên tất cả lượt chuyển đổi trong tài khoản Google Ads của mình bằng bản báo cáo chiến dịch trong Google Ads. Bạn muốn biết mức độ hiệu quả của ứng dụng mới trong việc tạo ra lượt chuyển đổi cho lượt cài đặt ứng dụng và lượt mở ứng dụng lần đầu. Hành động nào sẽ thực hiện được điều này?

  • Phân đoạn dữ liệu theo danh mục chuyển đổi.
  • Phân đoạn dữ liệu theo loại nhấp chuột.
  • Phân đoạn dữ liệu theo điều chỉnh chuyển đổi.
  • Phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi.

Đáp án đúng là: Phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi.

Giải thích: Để xem các chuyển đổi riêng lẻ mà bạn muốn xem, bạn cần phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi. Nếu bạn nhớ lại từ khóa học Thiết lập theo dõi chuyển đổi để đạt được mục tiêu, mục tiêu chính của họ là thu hút lượt cài đặt ứng dụng và lượt mở đầu tiên. Theo mặc định, các cột hiển thị tổng số được tổng hợp trên tất cả các chuyển đổi trong một tài khoản.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095