Rule #1: Life is supposed to be fun!

Felix muốn bắt đầu hiển thị Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google của mình cho phạm vi đối tượng hẹp hơn bằng phương án nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học. Phương án nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học có hai loại dữ liệu nào

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Felix muốn bắt đầu hiển thị Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google của mình cho phạm vi đối tượng hẹp hơn bằng phương án nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.
Phương án nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học có hai loại dữ liệu nào? (Hãy chọn hai đáp án).

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Vị trí
  • Độ tuổi
  • Mã bưu chính
  • Nghề nghiệp
  • Giới tính

Do Felix muốn quảng cáo hiển thị hình ảnh của mình xuất hiện cho một số đối tượng nhân khẩu học nhất định, nên Felix có thể lựa chọn nhắm mục tiêu theo độ tuổi và giới tính

.

.

.

Felix muốn bắt đầu hiển thị Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google cho đối tượng hẹp hơn với sự trợ giúp của nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học. Hai loại dữ liệu nào được bao gồm trong nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học? (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095