Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dustin muốn viết một quảng cáo văn bản tuyệt vời để thu hút sự chú ý của mọi người khi họ đang tìm kiếm trên Google. Anh ấy nên làm gì để tạo ra nhiều nhấp chuột nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dustin muốn viết một quảng cáo văn bản tuyệt vời để thu hút sự chú ý của mọi người khi họ đang tìm kiếm trên Google. Anh ấy nên làm gì để tạo ra nhiều nhấp chuột nhất?

  • Đặt các ký tự đặc biệt trong dòng tiêu đề quảng cáo
  • Đặt tiêu đề quảng cáo bằng tất cả các chữ cái in hoa
  • Bao gồm các từ khóa của anh ấy trong văn bản quảng cáo
  • Bao gồm địa chỉ doanh nghiệp của anh ấy trong văn bản quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Bao gồm các từ khóa của anh ấy trong văn bản quảng cáo

Giải thích : Dustin nên viết một quảng cáo văn bản tuyệt vời để đưa các từ khóa của anh ấy vào đó. Nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người khi họ tìm kiếm trên Google. Nó sẽ giúp anh ta tạo ra nhiều nhấp chuột nhất. Từ khóa trong văn bản quảng cáo của bạn cho thấy mức độ liên quan của quảng cáo của bạn với những gì mọi người muốn. Ví dụ: nếu bạn đã bao gồm máy ảnh kỹ thuật số làm từ khóa, thì dòng tiêu đề quảng cáo của bạn có thể là “Mua máy ảnh kỹ thuật số”.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095