Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay sai? Đối tượng chung sở thích giúp các nhà quảng cáo tiếp cận với những người chủ động tìm kiếm và đang có ý định mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhà quảng cáo cung cấp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay sai? Đối tượng chung sở thích giúp các nhà quảng cáo tiếp cận với những người chủ động tìm kiếm và đang có ý định mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhà quảng cáo cung cấp.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095