Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dựa trên những phân tích của Google về quảng cáo đệm, điều gì dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong mức truy lại quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dựa trên những phân tích của Google về quảng cáo đệm, điều gì dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong mức truy lại quảng cáo?

  • Khi quảng cáo đệm được hiển thị trên khung bên phải.
  • Khi quảng cáo đệm hiển thị trong 10 giây.
  • Khi quảng cáo đệm có thể bỏ qua.
  • Khi người tiêu dùng xem quảng cáo đệm ba lần trở lên.

Câu trả lời đúng là: Khi người tiêu dùng xem một quảng cáo đệm ba lần trở lên.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095