Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dữ liệu Google Ads, Bing Ads và Baidu được làm mới trong Search Ads 360 với tần suất như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dữ liệu Google Ads, Bing Ads và Baidu được làm mới trong Search Ads 360 với tần suất như thế nào?

  • 8 giờ
  • 4 tiếng
  • 6 tiếng
  • 2 giờ

Câu trả lời đúng là: 2 giờ

Giải thích: Search Ads 360 cập nhật dữ liệu báo cáo theo lịch trình sau:

  • Việc làm mới dữ liệu dự kiến phụ thuộc vào công cụ:
  • Google Ads, Bing Ads và Baidu thường làm mới trong 2 giờ.
  • Yahoo! Nhật Bản và Yahoo! Song Tử thường tươi trong 4 giờ.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/1185359

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095