Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với tệp video, giới hạn kích thước tệp của Thư viện nội dung cho mỗi lượt tải lên là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với tệp video, giới hạn kích thước tệp của Thư viện nội dung cho mỗi lượt tải lên là bao nhiêu?

  • 50 MB
  • 80 MB
  • 100 MB
  • 60 MB

Câu trả lời đúng là: 60MB

Giải thích : Đối với tệp video, giới hạn mỗi lần tải lên là 60 MB ngoại trừ .ogg & .ogv, có giới hạn mỗi lần tải lên là 10 MB.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/6084109

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095