Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại trường nào được sử dụng để nhắm mục tiêu truyền dữ liệu trong một cấu hình động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại trường nào được sử dụng để nhắm mục tiêu truyền dữ liệu trong một cấu hình động?

 • ID trang web Campaign Manager
 • Giá trị tiếp thị lại
 • Id mục hàng Display & Video 360
 • Giá trị tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Giá trị tùy chỉnh

Giải thích : Thêm cột chuyển dữ liệu Sau khi làm theo hướng dẫn chung về nguồn cấp dữ liệu, hãy đảm bảo thêm cột cho dữ liệu sẽ được chuyển từ nhà xuất bản (ví dụ: user_segment, travel_destination, v.v.).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3415168

1 Comment
 • Tugumi

  Mình gửi câu chưa có ah
  Yan muốn thu hút khách hàng đang đặc biệt tìm kiếm Time-B-Gone trên Google. Đây là sản phẩm hỗ trợ văn phòng đặc trưng của công ty anh ấy. Chuyên viên tư vấn tiếp thị đề xuất sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động và hiểu rằng Yan sẽ cần phải bắt đầu từ một biện pháp đơn giản.

  Đối với những nhà cung cấp như Yan, phương pháp đơn giản nhất để sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động là gì?

  Danh mục từ công cụ tìm kiếm động

  Lọc URL

  Trang đích từ nhóm quảng cáo tiêu chuẩn

  Nguồn cấp dữ liệu trang
  Cảm ơn bạn!

  7:56 am December 24, 2021 Reply
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095