Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để Chiến dịch ứng dụng của Google tối ưu hóa giá tCPA ở mức 10 USD, bạn nên có ngân sách tối thiểu là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để Chiến dịch ứng dụng của Google tối ưu hóa giá tCPA ở mức 10 USD, bạn nên có ngân sách tối thiểu là bao nhiêu?

  • 200
  • 25
  • 50
  • 100

Câu trả lời đúng là: 100

Giải thích: Ngân sách hàng ngày ít nhất phải gấp 10 lần CPA mục tiêu. Vì vậy, nếu CPA mục tiêu của bạn là 10 đô la, hãy đặt ngân sách ít nhất là 100 đô la.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095