Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng nào sau đây có sẵn trong chiến dịch Mua sắm thông minh nhưng không có trong chiến dịch Mua sắm thông thường?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng nào sau đây có sẵn trong chiến dịch Mua sắm thông minh nhưng không có trong chiến dịch Mua sắm thông thường?

 • Quảng cáo khoảng không quảng cáo địa phương
 • Quảng cáo mua sắm sản phẩm
 • Quảng cáo Gmail
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

  Với quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng, bạn có thể tải nội dung của mình lên (hình ảnh, dòng tiêu đề, biểu tượng, video và nội dung mô tả) và Google sẽ tự động tạo các kiểu kết hợp quảng cáo cho trang web, ứng dụng, YouTube và Gmail. Bạn có thể sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng trong Chiến dịch hiển thị.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095