Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên thêm từ khóa phủ định ở đâu nếu muốn ngăn quảng cáo Mua sắm thông thường xuất hiện khi bạn không muốn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên thêm từ khóa phủ định ở đâu nếu muốn ngăn quảng cáo Mua sắm thông thường xuất hiện khi bạn không muốn?

 • The Merchant Center
 • Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
 • Quảng cáo
 • Chiến dịch
 • Đáp án đúng là: Chiến dịch

  Từ khóa phủ định có thể là công cụ hiệu quả để tránh hiển thị sản phẩm của bạn cho nhầm người mua. Tuy nhiên, việc thêm quá nhiều từ khóa phủ định có thể làm giảm đáng kể lưu lượng truy cập tổng thể hoặc lưu lượng truy cập có liên quan và thường có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trừ khi chúng được xem xét cẩn thận một cách thường xuyên. Nhà quảng cáo có thể sử dụng từ khóa phủ định để giúp ngăn Quảng cáo mua sắm xuất hiện khi họ không muốn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095