Rule #1: Life is supposed to be fun!

Diana đang thực hiện một chiến dịch tiếp thị lại hiệu quả. Cô ấy muốn mở rộng phạm vi tiếp cận bằng các phương án nhắm mục tiêu khác. Trong khi tạo Chiến dịch hiển thị của Google Ads với mục tiêu tiếp thị “Tạo sức ảnh hưởng để khách hàng cân nhắc”, cô ấy chọn Đối tượng tương tự làm phương án nhắm mục tiêu của mình. Chiến dịch sử dụng thông tin nào để xác định Đối tượng tương tự?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Diana đang thực hiện một chiến dịch tiếp thị lại hiệu quả. Cô ấy muốn mở rộng phạm vi tiếp cận bằng các phương án nhắm mục tiêu khác. Trong khi tạo Chiến dịch hiển thị của Google Ads với mục tiêu tiếp thị “Tạo sức ảnh hưởng để khách hàng cân nhắc”, cô ấy chọn Đối tượng tương tự làm phương án nhắm mục tiêu của mình. Chiến dịch sử dụng thông tin nào để xác định Đối tượng tương tự

  • Mối quan tâm của đối tượng về các chủ đề khác nhau
  • Thông tin đầu vào từ trang đích hoặc từ khóa cụ thể
  • Thông tin đầu vào từ từ khóa, URL và ứng dụng
  • Người dùng đang chủ động nghiên cứu và có ý định mua sản phẩm hoặc dịch vụ mới
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095