Rule #1: Life is supposed to be fun!

Debra đã gặp gỡ với một khách hàng để thảo luận về việc dùng YouTube trong chiến lược quảng cáo trực tuyến của khách hàng này. Cô đã giới thiệu rằng dữ liệu và các công cụ của Google có thể mang đến các định dạng quảng cáo, khoảng không quảng cáo, đối tượng và các giải pháp đo lường được kết hợp một cách thích hợp để giúp bạn đạt được các kết quả kinh doanh mong muốn, bao gồm cả mức độ nhận biết và sự cân nhắc. YouTube có thể giúp họ đạt được lợi ích nào khác cho doanh nghiệp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Debra đã gặp gỡ với một khách hàng để thảo luận về việc dùng YouTube trong chiến lược quảng cáo trực tuyến của khách hàng này.
Cô đã giới thiệu rằng dữ liệu và các công cụ của Google có thể mang đến các định dạng quảng cáo, khoảng không quảng cáo, đối tượng và các giải pháp đo lường được kết hợp một cách thích hợp để giúp bạn đạt được các kết quả kinh doanh mong muốn, bao gồm cả mức độ nhận biết và sự cân nhắc.
YouTube có thể giúp họ đạt được lợi ích nào khác cho doanh nghiệp?

  • Tinh thần: sự hài lòng tăng lên, tỷ lệ giữ chân cao hơn, sự chấp thuận
  • Phát triển: nâng cấp, đầu video, thử nghiệm
  • Động lực: sự lôi kéo, lời kêu gọi hành động, sự tương tác
  • Hành động: chuyển đổi trực tuyến, lượt ghé qua cửa hàng, tăng doanh số bán hàng

Câu trả lời đúng là: Hành động: chuyển đổi trực tuyến, lượt ghé qua cửa hàng, tăng doanh số bán hàng

.

.

.

Debra đã gặp một khách hàng để thảo luận về việc thêm YouTube vào chiến lược quảng cáo trực tuyến của họ. Cô ấy nói với họ cách dữ liệu và công cụ của Google có thể cung cấp kết hợp lý tưởng giữa các định dạng quảng cáo, khoảng không quảng cáo, đối tượng và các giải pháp đo lường để đạt được kết quả kinh doanh mà họ quan tâm, bao gồm cả nhận thức và cân nhắc. YouTube có thể giúp họ đạt được lợi ích kinh doanh nào khác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095