Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược nào trong hai chiến lược đặt giá thầu dùng trong chiến dịch TrueView cho hành động có thể đạt được nhiều hành động có giá trị nhất có thể trong phạm vi ngân sách cho trước?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược nào trong hai chiến lược đặt giá thầu dùng trong chiến dịch TrueView cho hành động có thể đạt được nhiều hành động có giá trị nhất có thể trong phạm vi ngân sách cho trước?

  • Giá mỗi lần xem mục tiêu
  • Tối đa hóa số lần nhấp
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Tối đa hóa lượt chuyển đổi

.

.

.

Trong số hai chiến lược đặt giá thầu mà bạn có thể sử dụng với chiến dịch TrueView cho hành động, chiến lược nào thu hút được nhiều hành động có giá trị nhất có thể trong phạm vi ngân sách nhất định

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095