Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng nhằm tận dụng tối đa quảng cáo trên điện thoại di động của họ, bạn có thể:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng nhằm tận dụng tối đa quảng cáo trên điện thoại di động của họ, bạn có thể:

  • đặt thời lượng chuyển đổi ngắn hơn để thu hút người dùng chuyển đổi sau khi nghiên cứu trên nhiều thiết bị
  • đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch dựa trên thông tin chi tiết từ chuyển đổi thiết bị chéo ước tính và tổng dữ liệu chuyển đổi ước tính
  • chỉnh sửa văn bản quảng cáo của chiến dịch để bao gồm thông tin về cách khách hàng có thể mua sản phẩm của cô ấy trên máy tính của họ
  • sử dụng chiến lược đặt giá thầu linh hoạt tối đa hóa số nhấp chuột để tăng số lượng nhấp chuột mà quảng cáo của cô ấy nhận được từ người dùng xem quảng cáo của cô ấy trên thiết bị di động

Đáp án đúng là: đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch dựa trên thông tin chi tiết từ chuyển đổi thiết bị chéo ước tính và tổng dữ liệu chuyển đổi ước tính

Giải thích : bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch dựa trên thông tin chi tiết từ chuyển đổi thiết bị chéo ước tính và tổng dữ liệu chuyển đổi ước tính để tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng nhằm tận dụng tối đa quảng cáo trên thiết bị di động của cô ấy. Cũng giống như các chiến dịch Google Ads trên máy tính để bàn, các chiến dịch trên thiết bị di động sử dụng tính năng đặt giá thầu và nhắm mục tiêu để xác định vị trí và thời điểm quảng cáo của bạn hiển thị. Đôi khi một nhấp chuột có giá trị hơn đối với bạn nếu nó đến từ thiết bị di động, vào một thời điểm nhất định trong ngày hoặc từ các vị trí cụ thể. Bằng cách đặt điều chỉnh giá thầu, bạn có thể tăng hoặc giảm giá thầu để kiểm soát nhiều hơn thời gian và vị trí quảng cáo của bạn được hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095