Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để có ý tưởng về việc bạn có nên tiếp tục chạy chiến dịch Mạng tìm kiếm trên các trang web đối tác tìm kiếm hay không, bạn có thể:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để có ý tưởng về việc bạn có nên tiếp tục chạy chiến dịch Mạng tìm kiếm trên các trang web đối tác tìm kiếm hay không, bạn có thể:

  • phân đoạn dữ liệu của chiến dịch theo mạng và đánh giá hiệu suất của chiến dịch trên các trang web đối tác tìm kiếm
  • sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để đánh giá cách chiến dịch có thể hoạt động tốt hơn trên các trang web đối tác tìm kiếm
  • xem lại báo cáo mục tiêu hàng đầu để xem liệu chiến dịch có nhận được nhiều nhấp chuột hơn trên các trang web đối tác tìm kiếm hay không
  • đánh giá hiệu suất của chiến dịch trên các trang đối tác tìm kiếm so với các trang đối tác hiển thị

Câu trả lời đúng là: phân đoạn dữ liệu của chiến dịch theo mạng và đánh giá hiệu suất của chiến dịch trên các trang web đối tác tìm kiếm

Giải thích: Bạn có thể phân đoạn dữ liệu của chiến dịch theo mạng và đánh giá hiệu suất của chiến dịch trên các trang web đối tác tìm kiếm để biết liệu bạn có nên tiếp tục chạy chiến dịch Mạng tìm kiếm trên các trang web đối tác tìm kiếm hay không.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095