Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để thu thập dữ liệu từ hai trang web có các URL khác nhau bằng cách sử dụng một thuộc tính Google Analytics duy nhất, bạn phải thiết lập tính năng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để thu thập dữ liệu từ hai trang web có các URL khác nhau bằng cách sử dụng một thuộc tính Google Analytics duy nhất, bạn phải thiết lập tính năng nào?

 • Bộ lọc nâng cao
 • Theo dõi tên miền chéo
 • Theo dõi sự kiện
 • Thứ nguyên tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là:

 • Theo dõi tên miền chéo
 • .

  .

  .

  Theo dõi tên miền chéo là gì?

  Theo dõi tên miền chéo là một cách cho phép Google Analytics theo dõi khách truy cập dưới dạng một phiên liên tục trên hai hoặc nhiều trang web có liên quan. Ví dụ: khi theo dõi www.sitea.com và www.siteb.com trong cùng Thuộc tính web GA.

  Nó hoạt động như thế nào và nó làm gì?

  Google Analytics (Universal Analytics) sử dụng cookie của Bên thứ nhất được gọi là _ga. Đối với ví dụ của chúng tôi, điều này có nghĩa là nó sử dụng 1 cookie cho www.sitea.com, apps.sitea.com, blog.sitea.com và các miền phụ khác. Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách đặt cài đặt miền cookie trong GTM thành tự động.

  Cookie _ga này lưu trữ thông tin về khách truy cập và phiên của họ và có các thuộc tính sau:

  • Tên cookie – ‘_ga’ theo mặc định.
  • Miền cookie – là miền mà tại đó cookie được thiết lập. Đối với www.sitea.com, điều này có nghĩa là miền cookie là ‘.sitea.com’. (không có tiền tố ‘www’)
  • Đường dẫn cookie – đây là đường dẫn mà tại đó cookie được thiết lập. Điều này được đặt làm thư mục gốc của miền ‘/’.
  • Cookie Hết hạn – Là thời gian tính bằng giây sau đó cookie _ga sẽ hết hạn. Theo mặc định, cookie _ga sẽ hết hạn sau 2 năm kể từ thời điểm nó được làm mới lần cuối.

  Bây giờ, vì đây là cookie của bên thứ nhất, nó không thể chia sẻ thông tin này với các miền khác. Đây là lúc tính năng Theo dõi tên miền chéo phát huy tác dụng. Trong trường hợp này, chúng tôi cần hướng dẫn nó chia sẻ các giá trị của cookie của sitea.com với cookie của siteb.com.

  Điều này sẽ làm là nối các giá trị cookie _ga vào url nơi miền thay đổi bằng cách sử dụng một chuỗi truy vấn theo mặc định. Điều này cũng có thể được thay đổi thành một phân đoạn url nếu bạn không phải là người yêu thích các chuỗi truy vấn. GA sẽ nhận ra các thông số được bổ sung này trong các url này, đảm bảo rằng cookie GA chấp nhận các giá trị này.

  Nó trông giống như sau: http://www.siteb.com/?_ga=1.123456789.9876543210.123456789

  Tên miền phụ là gì?

  Thông thường, theo dõi tên miền chéo bị nhầm lẫn với theo dõi tên miền phụ. Tên miền phụ về cơ bản là một phần nhỏ của một tên miền, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ giúp chia nhỏ các khu vực khác nhau của trang web. Tóm lại, chúng tôi có thể giải thích nó bằng cách sử dụng cấu trúc này: https://subdomain.domain.co.uk.

  Điều gì xảy ra nếu chúng ta không làm điều này?

  Việc đo lường những gì người dùng làm trên trang web của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguồn lưu lượng truy cập sẽ không được phân bổ chính xác và số lượng phiên sẽ tăng cao. Sẽ không thể thấy kênh tiếp thị nào thành công hơn trong việc thúc đẩy lưu lượng truy cập có giá trị hơn những kênh khác. Danh sách cứ kéo dài. Tóm lại, sẽ không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên dữ liệu được thu thập trong Google Analytics.

  Tất nhiên, có một số trường hợp không thể theo dõi tên miền chéo, chủ yếu là do không thể triển khai GA trên các tên miền đó. Một trong những tình huống như vậy có thể áp dụng cho các cổng thanh toán (đối với những người bạn có trang web giao dịch). Đối với những điều này, bạn sẽ cần sử dụng danh sách loại trừ giới thiệu của GA, danh sách này có thể được truy cập thông qua bảng điều khiển Quản trị viên GA.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095