Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu số liệu phân tích cho chiến dịch video của bạn cho thấy mọi người chỉ xem vài giây đầu tiên của video, bạn có thể làm gì để thử và sửa đổi điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu số liệu phân tích cho chiến dịch video của bạn cho thấy mọi người chỉ xem vài giây đầu tiên của video, bạn có thể làm gì để thử và sửa đổi điều này?

  • Cân nhắc xóa video khỏi nền tảng
  • Cân nhắc quay lại video của bạn dựa trên nhận xét
  • Cân nhắc cập nhật hình ảnh xem trước, tiêu đề video hoặc mô tả của bạn
  • Cân nhắc yêu cầu mọi người xem toàn bộ video trong phần mô tả

Câu trả lời chính xác:

  • Cân nhắc cập nhật hình ảnh xem trước, tiêu đề video hoặc mô tả của bạn

Câu hỏi khác: Khi xem số liệu phân tích video, bạn phát hiện ra rằng mọi người chỉ xem vài giây đầu tiên của video của bạn. Những gì bạn nên làm?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095