Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cột nhắm mục tiêu của nguồn cấp dữ liệu tiếp thị lại bao gồm những giá trị nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cột nhắm mục tiêu của nguồn cấp dữ liệu tiếp thị lại bao gồm những giá trị nào?

  • Giá trị của biến tùy chỉnh Floodlight (“u-var”)
  • Giá trị cookie của bên thứ ba
  • Giá trị cookie của nhà quảng cáo
  • ID danh sách đối tượng Floodlight

Câu trả lời đúng là: ID danh sách đối tượng Floodlight

Giải thích : Trước khi bạn có thể bắt đầu tạo quảng cáo động của mình, trước tiên bạn cần thêm thẻ Floodlight vào các trang web mà bạn muốn theo dõi hoạt động của người dùng. Các thẻ Floodlight phải được tạo trong cùng một tài khoản Campaign Manager, nơi bạn sẽ đẩy các quảng cáo động của mình. Mỗi thẻ Floodlight phải bao gồm các biến tùy chỉnh mà bạn sẽ sử dụng để chuyển dữ liệu tiếp thị lại cho quảng cáo của mình. Thẻ Floodlight có thể có tối đa 100 biến tùy chỉnh (còn được gọi là biến u). Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng 1 hoặc 2 biến tùy chỉnh trong chiến lược động của mình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/7412608

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095