Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba yếu tố nào là bắt buộc đối với một quảng cáo động? (chọn ba)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba yếu tố nào là bắt buộc đối với một quảng cáo động? (chọn ba)

  • Thư viện tài sản
  • Nội dung động
  • Studio quảng cáo
  • Hồ sơ studio

Các câu trả lời đúng là: Quảng cáo studio , Nội dung động và Hồ sơ Studio

Giải thích : Quảng cáo động được tạo bằng Studio, tích hợp liền mạch với Campaign Manager. Quảng cáo động được tạo thành từ:

  • Nội dung quảng cáo Một tệp quảng cáo HTML đóng khung hình ảnh động, video, bản sao và hơn thế nữa của bạn.
  • Hồ sơ studio Một tập hợp các quy tắc và bản đồ giữa các yếu tố sáng tạo và nội dung, được tạo trong Studio. Trong hồ sơ, bạn có thể thêm các trường hồ sơ hoặc nguồn cấp dữ liệu động cần thiết cho chiến lược động của mình.
  • (Tùy chọn) Các trường hồ sơ Các trường được sử dụng để cập nhật nhanh các phần tử quảng cáo theo cách thủ công.
  • (Tùy chọn) Nguồn cấp dữ liệu động Một bảng tính hoặc tập dữ liệu chứa tất cả các biến thể nội dung tiềm năng mà quảng cáo của bạn có thể hiển thị.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/2691686

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095