Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty tiếp thị của Singh đã tạo ra một quảng cáo hấp dẫn và nhận được nhiều lượt nhấp. Quảng cáo có thể có ảnh hưởng gì đến phiên đấu giá Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty tiếp thị của Singh đã tạo ra một quảng cáo hấp dẫn và nhận được nhiều lượt nhấp. Quảng cáo có thể có ảnh hưởng gì đến phiên đấu giá Google Ads?

  • Nhà quảng cáo sẽ nhận được nhiều giá thầu hơn trong cuộc đấu giá.
  • Quảng cáo sẽ dẫn đến giá mỗi nhấp chuột cao hơn cho nhà quảng cáo.
  • Chất lượng của quảng cáo sẽ đảm bảo giá mỗi nhấp chuột của quảng cáo sẽ giảm ít nhất 40%.
  • Tỷ lệ nhấp dự kiến ​​cao hơn sẽ dẫn đến Xếp hạng quảng cáo cao hơn.

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ nhấp dự kiến ​​cao hơn sẽ dẫn đến Xếp hạng quảng cáo cao hơn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095