Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty của bạn muốn thành công hơn trên mạng. Google Ads có thể thúc đẩy mục tiêu của công ty bạn bằng hai cách nào sau đây? (Chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty của bạn muốn thành công hơn trên mạng. Google Ads có thể thúc đẩy mục tiêu của công ty bạn bằng hai cách nào sau đây? (Chọn hai đáp án).

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Giúp bạn tiếp cận nhiều đối tượng hơn và tối đa hóa mức độ hiển thị quảng cáo.
  • Đặt quảng cáo của công ty bạn trên mọi công cụ tìm kiếm có sẵn.
  • Hướng dẫn công ty bạn trong việc chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh sang mô hình chỉ hoạt động kinh doanh trên mạng.
  • Tăng lượt chuyển đổi bằng cách kết nối bạn với người dùng vào những khoảnh khắc quan trọng.
  • Đặt số lượng quảng cáo tối đa mà bạn trả tiền dựa trên hoạt động kinh doanh của mình.

.

.

.

Công ty của bạn muốn thành công hơn trên mạng. Bạn hãy chọn hai cách mà Google Ads có thể giúp thúc đẩy mục tiêu của công ty bạn. (Hãy chọn hai đáp án).

Hai cách mà Google Ads có thể thúc đẩy mục tiêu kinh doanh của bạn là gì? (Chọn hai.)

Google Ads có thể giúp bạn thúc đẩy mục tiêu kinh doanh của mình như thế nào

Hai cách Google Ads có thể thúc đẩy mục tiêu kinh doanh của bạn là gì (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095