Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ thử nghiệm của Google sẽ hữu ích trong trường hợp nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ thử nghiệm của Google sẽ hữu ích trong trường hợp nào sau đây?

 • So sánh cách hai đối tượng chính phản hồi với hai quảng cáo video khác nhau.
 • So sánh hiệu suất của cùng một quảng cáo trên TV so với YouTube.
 • So sánh cách cùng một đối tượng phản hồi với cùng một quảng cáo quảng cáo tại các thời điểm khác nhau.
 • So sánh hiệu suất của quảng cáo truyền hình hiện có với hiệu suất của quảng cáo được tối ưu hóa ABCD.
 • Câu trả lời đúng là: So sánh hiệu suất của quảng cáo truyền hình hiện tại với hiệu suất của quảng cáo được tối ưu hóa ABCD.

  Thử nghiệm Google Ads sẽ hữu ích khi so sánh hiệu suất của quảng cáo truyền hình hiện có với hiệu suất của quảng cáo được tối ưu hóa ABCD. Bằng cách thử nghiệm các cài đặt chiến dịch khác nhau, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn và mang lại kết quả tốt hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả cho doanh nghiệp của mình. Bạn đang so sánh hiệu suất của quảng cáo truyền hình hiện có với hiệu suất của quảng cáo được tối ưu hóa ABCD.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095