Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ thử nghiệm của Google sẽ hữu ích nhất trong trường hợp nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ thử nghiệm của Google sẽ hữu ích nhất trong trường hợp nào?

 • Bạn cần so sánh cách hai đối tượng chính phản hồi với hai quảng cáo video khác nhau.
 • Bạn cần so sánh hiệu suất của cùng một quảng cáo trên TV với hiệu suất của quảng cáo đó trên YouTube.
 • Bạn đang so sánh cách cùng một đối tượng phản hồi với cùng một quảng cáo tại các thời điểm khác nhau.
 • Bạn đang so sánh hiệu suất của quảng cáo truyền hình hiện tại với hiệu suất của quảng cáo được tối ưu hóa ABCD.
 • Câu trả lời đúng là: Bạn đang so sánh hiệu suất của quảng cáo truyền hình hiện có với hiệu suất của quảng cáo được tối ưu hóa ABCD.

  Thử nghiệm Google Ads có thể giúp bạn liên tục cải thiện hiệu suất của chiến dịch. Bằng cách thử nghiệm các cài đặt chiến dịch khác nhau, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn và mang lại kết quả tốt hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả cho doanh nghiệp của mình. Bạn đang so sánh hiệu suất của quảng cáo truyền hình hiện có với hiệu suất của quảng cáo được tối ưu hóa ABCD.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095