Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp doanh nghiệp tăng doanh số bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp doanh nghiệp tăng doanh số bằng cách nào?

  • Cung cấp chiết khấu cho tất cả quảng cáo sau khi mua giấy phép
  • Chọn loại quảng cáo hấp dẫn với đối tượng nhân khẩu học của bạn nhất
  • Dựa vào phản hồi của khách hàng về quy trình đặt quảng cáo tối ưu
  • Tăng tối đa số lượt chuyển đổi cho một tình huống chi tiêu

Câu trả lời đúng là Tăng tối đa số lượt chuyển đổi cho một tình huống chi tiêu

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp doanh nghiệp tăng doanh số bằng cách Tăng tối đa số lượt chuyển đổi cho một tình huống chi tiêu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095