Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc sử dụng lượt chuyển đổi phân bổ không theo lần nhấp cuối cùng có ích như thế nào cho chức năng dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc sử dụng lượt chuyển đổi phân bổ theo lần nhấp cuối cùng có ích như thế nào cho chức năng dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

  • Tìm cơ hội tăng trưởng liên quan tới phương án nhắm mục tiêu theo thiết bị
  • Xác định phương án nhắm mục tiêu theo vị trí có lợi nhất
  • Tận dụng xu hướng theo mùa trong suốt cả năm.
  • Phân bổ ngân sách nhằm gia tăng lượt chuyển đổi

Để phân bổ ngân sách thúc đẩy gia tăng chuyển đổi, việc sử dụng mô hình phân bổ chuyển đổi không phải nhấp chuột cuối cùng sẽ hữu ích cho các dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Khác với mô hình cơ bản là phân bổ tất cả chuyển đổi cho nhấp chuột cuối cùng, có nhiều mô hình khác được gọi là mô hình không phải nhấp chuột cuối cùng. Đây có thể là Nhấp chuột đầu tiên, Tuyến tính, Giảm dần theo thời gian, Dựa trên vị trí và Theo hướng dữ liệu

.

.

.

Câu hỏi khác: Việc sử dụng lượt chuyển đổi phân bổ không theo lần nhấp cuối cùng có ích như thế nào cho thông tin dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

Việc sử dụng lượt chuyển đổi phân bổ theo lần nhấp cuối cùng có ích như thế nào cho thông tin dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095