Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể thiết lập 2 loại nhóm hoạt động Floodlight nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể thiết lập 2 loại nhóm hoạt động Floodlight nào?

  • Hệ mét
  • Kích thước
  • Quầy tính tiền
  • Bán hàng

Các câu trả lời đúng là: Quầy hàng và Bán hàng

Giải thích: Có hai loại hoạt động Floodlight mà bạn có thể tạo:

  • Hành động: Đếm số lần người dùng đã truy cập vào một trang web cụ thể sau khi xem hoặc nhấp vào một trong các quảng cáo của bạn. Đây được gọi là các hoạt động Bộ đếm trong Campaign Manager
  • Giao dịch: Theo dõi số lần bán hàng hoặc số lượng mặt hàng đã mua. Bạn cũng có thể nắm bắt tổng giá trị của mỗi lần bán hàng. Với một vài bước bổ sung, bạn cũng có thể thiết lập thẻ giao dịch để báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho các sản phẩm riêng lẻ trong nguồn cấp dữ liệu hàng tồn kho. Đây được gọi là các hoạt động Bán hàng trong Campaign Manager.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/7305597

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095