Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ số nào ước tính số lượng chuyển đổi đo lường hành vi của người dùng trên các thiết bị và môi trường?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ số nào ước tính số lượng chuyển đổi đo lường hành vi của người dùng trên các thiết bị và môi trường?

  • những cú nhấp chuột
  • Giá cả
  • thăm viếng
  • Chỉ số môi trường chéo

Câu trả lời đúng là: Chỉ số môi trường chéo

Giải thích: Mọi người sở hữu nhiều thiết bị có thể truy cập Internet và thường sẽ xem quảng cáo của bạn trong một môi trường và sau đó chuyển đổi trên một môi trường khác. Báo cáo chuyển đổi môi trường chéo cho thấy hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn trên tất cả các môi trường (máy tính bảng, thiết bị di động và máy tính để bàn; ứng dụng và web), bất kể thiết bị hoặc môi trường mà người dùng chuyển đổi.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/dcm/partner/answer/6163585

.

.

.

Chỉ số nào ước tính số lượng chuyển đổi đo lường hành vi của người dùng trên các thiết bị và môi trường?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095