Rule #1: Life is supposed to be fun!

Studio cung cấp 3 tùy chọn cài đặt xoay vòng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Studio cung cấp 3 tùy chọn cài đặt xoay vòng nào? (chọn ba)

  • Tuần tự
  • Có trọng số
  • Ngẫu nhiên
  • Tối ưu hóa

Các câu trả lời đúng là: Có trọng số , Ngẫu nhiên và Tối ưu hóa

Giải thích : Trong menu thả xuống Xoay, hãy chọn một tùy chọn xoay động. Tùy chọn xoay vòng chỉ áp dụng khi quy tắc lọc hoặc chiến lược động ở trên dẫn đến nhiều hơn một hàng đủ điều kiện. Ví dụ: nếu bạn là nguồn cấp dữ liệu nhắm mục tiêu theo địa lý bao gồm nhiều hơn một hàng đủ điều kiện cho Paris, hãy chọn tùy chọn xoay vòng để quyết định hàng sẽ phân phát.

  • Xoay vòng được tối ưu hóa: Theo thời gian, các hàng hoạt động tốt nhất được chọn thường xuyên hơn
  • Xoay ngẫu nhiên: Các hàng được chọn ngẫu nhiên
  • Xoay vòng có trọng số: Các hàng được chọn theo trọng số tỷ lệ của chúng trên tổng số đủ điều kiện cho lần hiển thị

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2871761

.

.

.

Studio cung cấp 3 tùy chọn cài đặt xoay vòng nào (chọn 3 đáp án)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095