Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có 3 sự kiện dẫn đến số lượt chuyển đổi trực tuyến được đo lường trong TrueView cho hành động. Hãy ghép từng sự kiện với loại chuyển đổi phù hợp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có 3 sự kiện dẫn đến số lượt chuyển đổi trực tuyến được đo lường trong TrueView cho hành động. Hãy ghép từng sự kiện với loại chuyển đổi phù hợp.

  • Chuyển đổi nhấp qua – Người dùng nhấp vào một phần tử của quảng cáo và chuyển đổi trong vòng 30 ngày
  • Tương tác video – Người dùng xem 10 giây quảng cáo và chuyển đổi trong vòng ba ngày
  • Chuyển đổi xem qua – Người dùng nhìn thấy một lần hiển thị quảng cáo và chuyển đổi trong vòng 24 giờ
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095