Rule #1: Life is supposed to be fun!

Clara là một giám đốc quảng cáo và được giao nhiệm vụ tối ưu hóa chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google cho công ty mình. Clara có thể sử dụng điểm tối ưu hóa như thế nào để mang lại lợi ích cho chiến dịch của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Clara là giám đốc quảng cáo, người được giao nhiệm vụ tối ưu hóa chiến dịch Tìm kiếm trên Google của công ty cô ấy. Clara có thể sử dụng điểm tối ưu hóa như thế nào để mang lại lợi ích cho chiến dịch của mình?

  • Để so sánh hiệu quả của quảng cáo văn bản quảng cáo của cô ấy với hiệu quả của các quảng cáo khác
  • Để hiểu hiệu suất mạng của trang web của cô ấy
  • Để đánh giá mức độ phổ biến của trang web của cô ấy so với những trang web khác
  • Để xác định các cơ hội để cải thiện hiệu suất chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Để xác định các cơ hội để cải thiện hiệu suất chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095