Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược giá thầu có thể xem xét 3 mục nào khi tối ưu hóa hiệu suất của toàn bộ danh mục giá thầu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược giá thầu có thể xem xét 3 mục nào khi tối ưu hóa hiệu suất của toàn bộ danh mục giá thầu?

  • Hang
  • Từ khóa / Nhóm sản phẩm
  • Nhóm quảng cáo
  • Các chiến dịch

Các câu trả lời đúng là: Từ khóa / Nhóm sản phẩm , Nhóm quảng cáo và Chiến dịch

Giải thích: Chiến lược giá thầu xem xét tất cả các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa và các mục có thể đặt giá thầu khác (Một từ khóa hoặc nhóm sản phẩm. Bạn chỉ định giá thầu cho các mục này và công cụ tìm kiếm sử dụng giá thầu để xác định thời điểm và vị trí hiển thị quảng cáo của bạn). ) mà nó đang tối ưu hóa để trở thành một phần của một danh mục đầu tư duy nhất. Bởi vì chiến lược giá thầu tập trung vào việc tối đa hóa hiệu suất của danh mục đầu tư nói chung:

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6234608

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095