Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược đặt giá thầu tự động có thể giúp nhà quảng cáo cải thiện điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược đặt giá thầu tự động có thể giúp nhà quảng cáo cải thiện điều gì?

  • Ngôn ngữ
  • Lời kêu gọi hành động
  • Cạnh tranh
  • Hiệu suất

Chiến lược đặt giá thầu tự động có thể giúp nhà quảng cáo cải thiện hiệu suất của chiến dịch bằng cách đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá dựa trên khả năng khách hàng thực hiện mục tiêu mà nhà quảng cáo đưa ra. Ví dụ như nhà quảng cáo lựa chọn tối đa hóa số nhấp chuột, Google sẽ tính toán khả năng người dùng click vào quảng cáo và đặt giá thầu cao nếu người đó có nhiều khả năng sẽ nhấp vào quảng cáo ở vị trí cao…

.

.

.

Tính năng đặt giá thầu tự động có thể giúp nhà quảng cáo cải thiện yếu tố nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095