Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoạt động như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoạt động như thế nào?

 • Mục đích là đạt được lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình bằng với mục tiêu mong muốn.
 • Nó tự động giới hạn những chuyển đổi không phù hợp với chiến lược đặt giá thầu mong muốn.
 • Đây là chiến lược đặt giá thầu an toàn nhất cho tất cả các loại hình doanh nghiệp để tối ưu hóa việc đặt giá thầu của họ.
 • Nó sử dụng công nghệ máy học để thu được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể trong phạm vi ngân sách hàng ngày.
 • Câu trả lời đúng là: Nó sử dụng công nghệ máy học để thu được nhiều chuyển đổi nhất có thể trong phạm vi ngân sách hàng ngày.

  Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi là một phương pháp thông minh sử dụng công nghệ máy học nâng cao để nhận được số lượt chuyển đổi cao nhất trong khi vẫn tuân thủ ngân sách chiến dịch của bạn. Chiến lược này đánh giá dữ liệu chiến dịch trong quá khứ và các tín hiệu tại thời điểm đấu giá hiện tại để thiết lập giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện. Vì vậy, nó hoạt động để đạt được hiệu suất tốt nhất trong giới hạn ngân sách của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095