Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tối đa hóa chuyển đổi có thể được mô tả theo cách nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tối đa hóa chuyển đổi có thể được mô tả theo cách nào sau đây?

 • Tối đa hóa lượt chuyển đổi nhằm mục đích đạt được lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình bằng với mục tiêu mong muốn.
 • Tối đa hóa lượt chuyển đổi là chiến lược đặt giá thầu an toàn nhất cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa việc đặt giá thầu của họ.
 • Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ tự động giới hạn các lượt chuyển đổi không phù hợp với giá thầu mong muốn chiến lược.
 • Tối đa hóa lượt chuyển đổi sử dụng công nghệ máy học để thu được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể trong phạm vi ngân sách hàng ngày.
 • Câu trả lời đúng là: Tối đa hóa lượt chuyển đổi sử dụng công nghệ máy học để thu được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể trong phạm vi ngân sách hàng ngày.

  Tối đa hóa lượt chuyển đổi là một chiến lược đặt giá thầu hiệu quả được sử dụng trong Google Ads. Nó thúc đẩy công nghệ học máy để tối ưu hóa giá thầu của bạn trong thời gian thực, nhằm đạt được nhiều chuyển đổi nhất có thể trong giới hạn ngân sách hàng ngày của bạn. Chiến lược đánh giá dữ liệu lịch sử và tín hiệu theo ngữ cảnh trong mỗi phiên đấu giá để đặt giá thầu CPC tối ưu, từ đó đảm bảo việc sử dụng hiệu quả chi tiêu quảng cáo của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095