Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch ứng dụng dựa vào khả năng xoay vòng quảng cáo được hỗ trợ bởi công nghệ máy học để chọn quảng cáo phù hợp cho khoảng không quảng cáo phù hợp, đúng người dùng và đúng thời điểm. Bạn nên tiếp cận tài sản như thế nào để đạt được kết quả tốt?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch ứng dụng dựa vào khả năng xoay vòng quảng cáo được hỗ trợ bởi công nghệ máy học để chọn quảng cáo phù hợp cho khoảng không quảng cáo phù hợp, đúng người dùng và đúng thời điểm. Bạn nên tiếp cận tài sản như thế nào để đạt được kết quả tốt?

 • Tải lên ít quảng cáo hơn so với các chiến dịch ứng dụng trước đó.
 • Cung cấp các video giống hệt nhau với những khác biệt nhỏ.
 • Cung cấp các video giống hệt nhau được cắt theo các độ dài khác nhau.
 • Sử dụng các quảng cáo đa dạng về nội dung, chủ đề, độ dài và định hướng.
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng các nội dung sáng tạo đa dạng về nội dung, chủ đề, độ dài và định hướng.

  Chiến dịch ứng dụng dựa vào khả năng xoay vòng quảng cáo được hỗ trợ bởi công nghệ máy học để chọn quảng cáo phù hợp cho khoảng không quảng cáo phù hợp, đúng người dùng và đúng thời điểm. Sử dụng các quảng cáo đa dạng về nội dung, chủ đề, độ dài và định hướng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095