Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo quảng cáo video đầu tiên và mục tiêu của bạn là tăng mức độ cân nhắc đối với sản phẩm mà thương hiệu của bạn cung cấp. Bạn nên làm nổi bật sản phẩm như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo quảng cáo video đầu tiên và mục tiêu của bạn là tăng mức độ cân nhắc đối với sản phẩm mà thương hiệu của bạn cung cấp. Bạn nên làm nổi bật sản phẩm như thế nào?

 • Chỉ gắn thương hiệu ở đầu và cuối quảng cáo.
 • Chỉ gắn thương hiệu ở đầu quảng cáo.
 • Thương hiệu thường xuyên, đặc biệt là trong 5 giây đầu tiên.
 • Thương hiệu thường xuyên, đặc biệt là trong 5 giây cuối cùng.
 • Câu trả lời đúng là: Thương hiệu thường xuyên, đặc biệt là trong 5 giây cuối cùng.

  Thương hiệu thường xuyên: Tiếp cận thương hiệu một cách nhanh chóng và sử dụng nhiều tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Giữ thương hiệu mạnh mẽ và nhất quán cho đến cuối cùng. Củng cố bằng cách đóng sản phẩm/logo và sử dụng đề cập bằng âm thanh trong năm giây cuối cùng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095