Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây đúng khi nói về Quảng cáo mua sắm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây đúng khi nói về Quảng cáo mua sắm?

  • Quảng cáo mua sắm cung cấp cho người mua hàng thông tin hạn chế để khiến khách hàng muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Quảng cáo mua sắm có hình thức trình bày dễ hiểu để cung cấp cho người mua tất cả thông tin họ cần trong nháy mắt.
  • Quảng cáo này kiểm tra nhiều hình ảnh để xác định hình nào hấp dẫn nhất.
  • Quảng cáo này giúp người bán sử dụng bộ lọc để quyết định chính xác cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo.

Đáp án đúng là: Quảng cáo mua sắm có hình thức trình bày dễ hiểu để cung cấp cho người mua tất cả thông tin họ cần trong nháy mắt.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095