Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cassandra muốn tùy chỉnh Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google của mình dựa vào cách thức tương tác trước đây của khách hàng tiềm năng với trang web của cô ấy. Phương án nào phù hợp với nhu cầu của cô ấy nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cassandra muốn tùy chỉnh Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google của mình dựa vào cách thức tương tác trước đây của khách hàng tiềm năng với trang web của cô ấy. Phương án nào phù hợp với nhu cầu của cô ấy nhất?

  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng tương tự
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
  • Tiếp thị lại

.

.

.

Cassandra muốn tùy chỉnh Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google dựa trên mức độ tương tác của khách hàng tiềm năng trước đây với trang web của cô ấy. Phương án nào phù hợp với nhu cầu của cô ấy nhất?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095