Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các cơ hội chiến lược giá thầu phân tích 2 loại chiến dịch nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các cơ hội chiến lược giá thầu phân tích 2 loại chiến dịch nào?

  • Chiến dịch thủ công Gemini
  • Chiến dịch ứng dụng Google Ads
  • Các chiến dịch thủ công trên Bing Ads
  • Các chiến dịch thủ công của Google Ads

Các câu trả lời đúng là: Chiến dịch thủ công Bing Ads và chiến dịch thủ công Google Ads

Giải thích : Cơ hội chiến lược giá thầu sẽ chỉ phân tích các chiến dịch thủ công Google Ads, chiến dịch Google Ads Mua sắm và chiến dịch thủ công Bing Ads. Cơ hội không được xác định cho các loại chiến dịch Google Ads hoặc tài khoản công cụ khác.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6217970

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095