Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bộ lọc không thể thực hiện hành động nào đối với dữ liệu đã thu thập?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bộ lọc không thể thực hiện hành động nào đối với dữ liệu đã thu thập?

  • Bao gồm dữ liệu từ các miền phụ cụ thể
  • Chuyển đổi URL trang động thành chuỗi văn bản có thể đọc được
  • Loại trừ lưu lượng truy cập khỏi các địa chỉ IP cụ thể
  • Bao gồm các sở thích mua sắm

Câu trả lời đúng là: Bao gồm các sở thích mua sắm

Giải thích: Không thể thực hiện bộ lọc để bao gồm sở thích mua sắm, ý định của khách hàng và các dữ liệu phi số liệu và không thứ nguyên khác.

Bộ lọc chế độ xem cho phép bạn giới hạn và sửa đổi dữ liệu lưu lượng truy cập được bao gồm trong một chế độ xem. Ví dụ: bạn có thể sử dụng bộ lọc để loại trừ lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể, tập trung vào tên miền phụ hoặc thư mục cụ thể hoặc chuyển đổi URL trang động thành chuỗi văn bản có thể đọc được.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6086075

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095