Rule #1: Life is supposed to be fun!

Yếu tố nào sau đây sẽ khiến dữ liệu không hiển thị trong một Báo cáo tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Yếu tố nào sau đây sẽ khiến dữ liệu không hiển thị trong một Báo cáo tùy chỉnh?

  • Quá nhiều số liệu trong một Báo cáo tùy chỉnh
  • Quá nhiều thứ nguyên trong một Báo cáo tùy chỉnh
  • Báo cáo tùy chỉnh không được chia sẻ với người dùng trong cùng một chế độ xem
  • Bộ lọc loại bỏ tất cả dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Bộ lọc loại bỏ tất cả dữ liệu

Giải thích: Việc thêm bộ lọc giới hạn báo cáo ở các thứ nguyên cụ thể. Điều này cho phép bạn hạn chế dữ liệu xuất hiện trong báo cáo tùy chỉnh. Việc lọc các lần truy cập đến của bạn vĩnh viễn bao gồm, loại trừ hoặc thay đổi các lần truy cập đó trong chế độ xem đó, theo loại bộ lọc được áp dụng trên báo cáo tùy chỉnh.

Do đó, bạn LUÔN phải duy trì chế độ xem dữ liệu chưa được lọc để bạn luôn có quyền truy cập vào tập dữ liệu đầy đủ của mình.

Tìm hiểu thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1151300

.

.

.

Điều nào sau đây sẽ bị ngăn dữ liệu hiển thị trong Báo cáo tùy chỉnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095