Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ben đang quản lý một chiến dịch có tổng số vốn đầu tư là 7.000 đô la, tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi và mức CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 5 đô la. Anh cần bán một lượng hàng trữ thừa. Để đạt được mục tiêu này, anh sẵn sàng tăng CPA và khoản tiền đầu tư cho chiến dịch. Trong số các kế hoạch sau đây (do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất lập), kế hoạch nào sẽ giúp Ben đạt được mục tiêu tiếp thị là bán hàng trữ thừa?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ben đang quản lý một chiến dịch có tổng số vốn đầu tư là 7.000 đô la, tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi và mức CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 5 đô la. Anh cần bán một lượng hàng trữ thừa. Để đạt được mục tiêu này, anh sẵn sàng tăng CPA và khoản tiền đầu tư cho chiến dịch. Trong số các kế hoạch sau đây (do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất lập), kế hoạch nào sẽ giúp Ben đạt được mục tiêu tiếp thị là bán hàng trữ thừa?

  • Đầu tư 9.100 đô la để tạo ra 1.300 lượt chuyển đổi với mức CPA là 7 đô la
  • Đầu tư 9.600 đô la để tạo ra 1.600 lượt chuyển đổi với mức CPA là 6 đô la
  • Đầu tư 9.800 đô la để tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi với mức CPA là 7 đô la
  • Đầu tư 8.400 đô la để tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi với mức CPA là 6 đô la

.

.

.

Ben đang quản lý một chiến dịch có tổng số vốn đầu tư là 7.000 đô la, tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi và mức CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 5 đô la. Anh cần bán một lượng hàng trữ thừa. Để đạt được mục tiêu này, anh sẵn sàng tăng CPA và khoản tiền đầu tư cho chiến dịch. Trong số các kế hoạch sau đây, (do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất lập) kế hoạch nào sẽ giúp Ben đạt được mục tiêu tiếp thị là bán hàng trữ thừa?

Ben đang quản lý một chiến dịch có tổng số vốn đầu tư là 7.000 đô la, tạo ra 1.400 lượt chuyển đổi và mức CPA (giá mỗi chuyển đổi) là 5 đô la. Anh cần bán một lượng hàng trữ thừa. Để đạt được mục tiêu này, anh sẵn sàng tăng CPA và khoản tiền đầu tư cho chiến dịch. Kế hoạch nào dưới đây (do Công cụ lập kế hoạch hiệu suất lập) sẽ giúp Ben đạt được mục tiêu tiếp thị là bán hàng trữ thừa?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095