Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về số lượng Chuyển đổi hiển thị được hỗ trợ bởi lưu lượng truy cập Tìm kiếm có trả tiền?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về số lượng Chuyển đổi hiển thị được hỗ trợ bởi lưu lượng truy cập Tìm kiếm có trả tiền?

 • Báo cáo thương mại điện tử
 • Báo cáo Phễu đa kênh
 • Báo cáo sở thích
 • Báo cáo mục tiêu
 • Báo cáo chiến dịch

Câu trả lời đúng là:

 • Báo cáo Phễu đa kênh
 • Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095