Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích của việc sử dụng Google Analytics cho Tiếp thị lại là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích của việc sử dụng Google Analytics cho Tiếp thị lại là gì?

  • Bạn có thể nhắm mục tiêu những khách hàng trước đây đã truy cập vào trang web của bạn bằng các quảng cáo tùy chỉnh.
  • Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thẻ GA hiện tại của mình.
  • Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên các phân đoạn và mục tiêu tùy chỉnh, ví dụ: người dùng đã truy cập trang web của bạn nhiều hơn một lần trong khoảng thời gian 30 ngày.
  • Chỉ A và C
  • A, B và C

Câu trả lời đúng là: A, B và C

.

.

.

Câu hỏi khác: Lợi ích của Tính năng tiếp thị lại trong Google Analytics?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095