Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết số lượng người dùng duy nhất cho một trang web cụ thể?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết số lượng người dùng duy nhất cho một trang web cụ thể?

  • Thành phần khán giả
  • Tiêu chuẩn
  • Trang-Danh mục
  • Tính sẵn có của hàng tồn kho

Câu trả lời đúng là: Tính sẵn có của hàng tồn kho

Giải thích : Sử dụng báo cáo Tính sẵn có của khoảng không quảng cáo để tìm số lần hiển thị được dự đoán phù hợp với tiêu chí nhắm mục tiêu cụ thể, có thể hữu ích cho việc dự đoán quy mô tổng thể của chiến dịch. Do các cân nhắc về quyền riêng tư, Display & Video 360 có thể không hiển thị dữ liệu cho các kết hợp nhắm mục tiêu phù hợp với ít hơn 3000 cookie duy nhất. Dữ liệu về tính sẵn có của khoảng không quảng cáo có thể bị trì hoãn trong vài ngày, khiến danh sách đối tượng được tạo gần đây hoặc được chia sẻ tạm thời dường như không có người dùng.

Bạn có thể đo lường các chỉ số sau trong báo cáo Tính sẵn có của khoảng không quảng cáo:

  • Số lần hiển thị tiềm năng : Số lần khách hàng của người dùng (trình duyệt hoặc thiết bị di động) gửi ping đến máy chủ quảng cáo mà nội dung quảng cáo đã được yêu cầu.
  • Cookie duy nhất có số lần hiển thị : Số lượng cookie duy nhất có số lần hiển thị, thuộc về người dùng xuất hiện trong cả danh sách đối tượng bên thứ nhất riêng lẻ và danh sách đối tượng bên thứ ba riêng lẻ.
  • Số lần hiển thị có thể xem tiềm năng : Số lần hiển thị trên trang web có thể xem được trong số tất cả các lần hiển thị có thể đo lường.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2650630

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095