Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết các trang mà người dùng truy cập đầu tiên trong một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết các trang mà người dùng truy cập đầu tiên trong một trang web?

  • Báo cáo vị trí
  • Báo cáo tất cả các trang
  • Báo cáo các trang
  • Báo cáo Trang đích

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Trang đích

Giải thích: Các trang mà khách truy cập đã vào trang web của bạn được gọi là trang đích.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095